RODO

Dane osobowe przetwarzane są na opisanych poniżej zasadach.

 1. Administratorem danych osobowych jest:
  ZIZ Centrum Edukacji sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Garbarskiej 13/3, 31-131 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000372884, NIP 6751441883, REGON 121417864, kapitał zakładowy 58.000,00 złotych.
 2. Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się pod podanym adresem e-mail: ZIZ Centrum Edukacji sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie - biuro@zizce.edu.pl
 3. Podanie danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne, ale niezbędne do zapewnienia komunikacji przez ww. formularz.
 4. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych, polegającego na odpowiedzi na korespondencję zawartą w formularzu kontaktowym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 5. Dane osobowe mogą być udostępnione:
  • na potrzeby obsługi informatycznej Organizatora, a także hostingodawcy.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 miesiąca od ostatniej przesłanej wiadomości.
  • w przypadku wyrażenia jakiejkolwiek zgody – do czasu jej odwołania
 7. Przysługuje Państwu, w zakresie i na zasadach określonych w RODO, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, można wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
 10. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.