Program kongresu

ŚRODA, 17 czerwca, studio KRAKÓW

 

12.40-13.00
blok reklamowy
13.00-14.00
SESJA INAUGURACYJNA

przewodniczący sesji: lek. Tomasz Sobalski

 
Powitanie uczestników

dr hab. n. med. Tomasz Tomasik, prof. UJ

Jeźdźcy apokalipsy, czyli rzecz o historii zarazy

prof. dr hab. Ryszard W. Gryglewski, Katedra Historii Medycyny UJ CM

Jedno zdrowie

prof. dr hab. n. med. Adam Windak, Katedra Medycyny Rodzinnej UJ CM

 
14.00-15.00
blok reklamowy
15.00-16.30
DIABETOLOGIA

przewodniczący sesji: prof. dr hab. n. med. Adam Windak

 
Właściwe miejsce pochodnych sulfonylomocznika w leczeniu cukrzycy typu 2-implikacje z badań CVOT

prof. dr hab. n. med. Maciej Małecki, Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych UJ CM

Rozpoczynanie insulinoterapii

prof. dr hab. n. med. Tomasz Klupa, Pracownia Zaawansowanych Technologii Diabetologicznych Katedry Chorób Metabolicznych UJ CM

Nowoczesne monitorowanie leczenia i parametry wyrównania cukrzycy typu 2.

dr hab. n. med. Katarzyna Cyganek, Katedra Chorób Metabolicznych UJ CM

Sesja pytań i odpowiedzi
 
16.30-17.00
blok reklamowy
17.00-18.45
ASTMA OSKRZELOWA – CO TRZEBA WIEDZIEĆ W ROKU 2020

sesja sponsorowana firmy AstraZeneca

 przewodniczący sesji: lek. Rafał Kacorzyk

 

Analiza stanu leczenia astmy w Polsce – gdzie leży problem?

prof. dr hab. n. med. Grażyna Bochenek, II Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Collegium Medicum UJ Kraków

Najczęstsze problemy w leczeniu astmy – jak dostosować leczenie?

dr n. med. Andrzej Obojski, Klinika Alergologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Ciężka astma: którzy pacjenci wymagają oceny wysokospecjalistycznej?

dr n. med. Aleksandra Kucharczyk, Klinika Alergologii Centralnego Wojskowego Szpitala Klinicznego w Warszawie

Sesja pytań i odpowiedzi
 
18.45-19.00 
blok reklamowy
19.00-20.00
NOWOCZESNE TERAPIE KARDIOLOGICZNE W GABINECIE LEKARZA RODZINNEGO – CZY NADAL POZA ZASIĘGIEM?

sesja sponsorowana firmy Sanofi

 

przewodniczący sesji: prof. dr hab. n. med. Adam Windak

 

Pacjent po ostrym zespole wieńcowym

prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz

Pacjent z hipercholesterolemią rodzinną

prof. dr hab. n. med. Barbara Idzior-Waluś

Sesja pytań i odpowiedzi
 
20.00 Zakończenie I dnia Wirtualnego Kongresu Medycyny Rodzinnej

CZWARTEK, 18 czerwca, studio WARSZAWA

 
10.45-11.00 
blok reklamowy
11.00-12.00
PSYCHIATRIA

przewodniczący sesji: lek. Jacek R. Łuczak

 
Depresja u osób po 50-tce

prof. dr hab. n. med. Tadeusz Parnowski, Rada Języka Polskiego PAN

Od przymglenia do majaczenia - co lekarz rodzinny powinien wiedzieć o leczeniu zaburzeń świadomości

dr n. med. Katarzyna Broczek, Klinika Geriatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Sesja pytań i odpowiedzi
 
12.00-12.25 
blok reklamowy

 

12.25-12.45
Rola kawy w aktualnych zaleceniach żywieniowych, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych

prof. dr hab. Artur Mamcarz

 

12.45-13.00
blok reklamowy
13.00-14.30
KONTINUUM SERCOWO-NACZYNIOWE - OD OSTREGO ZESPOŁU WIEŃCOWEGO DO NIEWYDOLNOŚCI SERCA

sesja sponsorowana firmy AstraZeneca

przewodniczący sesji: lek. Agnieszka Jankowska-Zduńczyk

 

Optymalna terapia przeciwpłytkowa w OZW

dr hab. n. med. Zenon Huczek, Oddział Kardiologii Inwazyjnej I Katedry i Kliniki Kardiologii UM w Warszawie

Rola lekarza rodzinnego w opiece nad pacjentem po zawale serca

prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski, I Katedra i Klinika Kardiologii UM w Warszawie

Pacjent z cukrzycą a prewencja niewydolności serca

prof. dr hab. n. med. Piotr Rozentryt

Sesja pytań i odpowiedzi

 

14.30-14.45
Inhibitory SGLT2 – leki diabetologiczne, kardiologiczne, a może nefrologiczne?

dr n. med. Albert Syta

 

14.45-15.00
blok reklamowy
15.00-16.45
NOWOCZESNA MEDYCYNA ZABIEGOWA – KORZYŚCI DLA PRAKTYKI LEKARZA RODZINNEGO

sesja sponsorowana firmy Johnson&Johnson

przewodniczący sesji: lek. Michał Sutkowski

 

Współpraca lekarza rodzinnego z chirurgiem bariatrą w leczeniu pacjenta z otyłością

prof. dr hab. n. med. Wojciech Lisik, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Instytut Transplantologii, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Mój pacjent pediatryczny ma kołatanie serca

dr n. med. Maria Miszczak-Knecht, Pracownia Elektrofizjologii, Klinika Kardiologii, Instytut-Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie

Kwalifikacja pacjenta do zabiegowego leczenia migotania przedsionków

dr n. med. Adrian Gwizdała, Pracownia Elektrofizjologii Serca, I Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (Szpital Przemienienia Pańskiego)

Sesja pytań i odpowiedzi
 
16.45-17.00 
blok reklamowy
 
17.00-18.45
SKUTECZNE LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – MNIEJSZE RYZYKO ROZWOJU CHOROBY NOWOTWOROWEJ

sesja sponsorowana firmy MERCK

Hipertensjolog

przewodniczący sesji: prof. dr hab. n med. Zbigniew Gaciong

Diabetolog

prof. dr hab. n med. Leszek Czupryniak

Onkolog

dr n. med. Agnieszka Kolasińska-Ćwikła

Endokrynolog

dr n. med. Helena Jastrzębska 

Sesja pytań i odpowiedzi
 
18.45-19.00 
blok reklamowy
19.00-20.45
SESJA MŁODYCH LEKARZY RODZINNYCH
 
Lekarz rodzinny na froncie – różne strategie walki z COVID z perspektywy polskich lekarzy rodzinnych pracujących za granicą
Sesja pytań i odpowiedzi
 
21.00 Zakończenie II dnia Wirtualnego Kongresu Medycyny Rodzinnej

PIĄTEK, 19 czerwca, studio LUBLIN

 

12.45-13.00
blok reklamowy
13.00-14.45
GASTROENTEROLOGIA

przewodniczący sesji: lek. Artur K. Jakubiak

 

Rzeczywiste zagrożenie ze strony przewlekłego stosowania inhibitorów pompy protonowej

prof. dr hab. n. med. Barbara Skrzydło-Radomańska, Katedra i Klinika Gastroenterologii z Pracownią Endoskopową, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Probiotyki EBM w praktyce lekarza rodzinnego

dr hab. n. med. Ewa Rudnicka-Drożak, Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Encefalopatia wątrobowa – czyli zaburzenia psychiczne i neurologiczne u pacjentów z marskością wątroby

dr hab. n. med. Jarosław Drobnik, prof. nadzw., Zakład Gerontologii, Katedra Zdrowia Publicznego WNoZ, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

wykład sponsorowany firmy Merz

Sesja pytań i odpowiedzi

 

14.45-15.00
blok reklamowy
15.00-16.45
PEDIATRIA

przewodniczący sesji: lek. Elżbieta Pawlak-Ganczarska

 

Samobójstwa wśród młodzieży:13 powodów dlaczego

dr hab. n. med. Hanna Karakuła-Juchnowicz, prof. UML, Klinika Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Cukrzyca typu 1 u dzieci - jak rozpoznać chorobę o wielu twarzach?

prof. dr hab. n. med. Iwona Beń-Skowronek, Klinika Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej - Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie

Nowe perspektywy i kierunki badań zmierzające do poprawy jakości opieki medycznej dzieci

prof. dr hab. n. med. Witold Lukas, Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej

Sesja pytań i odpowiedzi

 

16.45-17.00 
blok reklamowy 
17.00-18.45
CHOROBY ZAKAŹNE

przewodniczący sesji: dr hab. n. med. Lech Panasiuk, prof. IMW

 

Postępowanie z pacjentem z podejrzeniem lub rozpoznanym zakażeniem SARS-CoV-2

dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz, prof. UML, Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Choroby odkleszczowe w Polsce. Borelioza.

dr n. med. Grażyna Semczuk, Poradnia Chorób Zakaźnych, Instytut Medycyny Wsi

WZW C – na drodze eliminacji HCV w Polsce

dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz, prof. UML, Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

wykład sponsorowany firmy abbvie

 

Sesja pytań i odpowiedzi

 

19.00 Zakończenie III dnia Wirtualnego Kongresu Medycyny Rodzinnej

SOBOTA, 20 czerwca, studio KRAKÓW

 

10.45-11.00
blok reklamowy
11.00-12.45
FORUM INTERDYSCYPLINARNE

sesja sponsorowana firmy Boehringer Ingelheim

przewodniczący sesji: dr n. med. Katarzyna Nessler

 
SESJA A (wykłady równoległe)
Kardiologia
Dabigatran u chorych z migotaniem przedsionków- właściwy pacjent, właściwa dawka

prof. dr hab. n med. Anetta Undas

Pulmonologia
Standardy postepowania terapeutycznego w POChP oraz znaczenie inhalatora Respimat w osiąganiu skutecznej terapii POChP

dr n med. Aleksander Kania

Diabetologia
Nowe wytyczne dotyczące terapii cukrzycy typu 2

prof. dr hab. n med. Tomasz Klupa

 

SESJA B (wykłady równoległe)
Diabetologia
Praktyczne aspekty zastosowania iSGLT2 w praktyce lekarza rodzinnego na przykładzie empagliflozyny

dr hab. n. med. Tomasz Tomasik, prof. UJ

Kardiologia
Pacjent z migotaniem przedsionków w gabinecie lekarza POZ

prof. dr hab. n. med. Adam Windak

Pulmonologia
Chory na POChP w gabinecie lekarza rodzinnego

dr hab. n. med. Lech Panasiuk, prof. IMW

 

12.45-13.00
blok reklamowy
13.00-14.45
NEUROLOGIA

przewodniczący sesji: prof. dr hab. n. med. Adam Windak

 

Postępy leczenia udaru mózgu

prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik, Katedra i Klinika Neurologii UJ CM

Postępy leczenia chorób neurozwyrodnieniowych układu nerwowego

dr n. med. Małgorzata Dec-Ćwiek, Katedra Neurologii UJ CM, Oddział kliniczny neurologii, Szpital Uniwersytecki, Kraków

Postępy leczenia chorób autoimmunologicznych układu nerwowego

dr n. med. Marcin Wnuk, Katedra i Klinika Neurologii UJ CM

Sesja pytań i odpowiedzi

 

14.45-15.00
blok reklamowy
15.00-16.45
SESJA Wybrane wyzwania w POZ

przewodniczący sesji: lek. Tomasz Sobalski

 

Częsta szkodliwość i rzadkie korzyści programów profilaktycznych

prof. dr hab. n. med. Rafał Niżankowski, Klinika Angiologii, II Katedra Chorób Wewnętrznych, UJ CM

dyskusja

Podstawowa opieka zdrowotna i medycyna rodzinna w liczbach – fakty i mity

dr hab. n. med. Tomasz Tomasik, Katedra Medycyny Rodzinnej UJ CM

dyskusja

 

17.00 Zakończenie I Wirtualnego Kongresu Medycyny Rodzinnej