Ankieta

Serdecznie zapraszamy Państwa do uzupełnienia anonimowej ankiety dotyczącej wykorzystania chirurgicznego leczenia otyłości w prowadzeniu pacjentów w procesie odchudzania w gabinecie lekarza rodzinnego.

Zależy nam, aby być partnerem edukacyjnym i towarzyszyć lekarzom w codziennym rozwoju umiejętności i doświadczeń w prowadzeniu pacjentów, dlatego prosimy o wskazanie swojego zainteresowania udziałem w szkoleniach z tego zakresu.

Firma Johnson & Johnson

Odpowiedz na pytania:

1. Czy proaktywnie prowadzi Pan/Pani pacjentów w procesie odchudzania?
2. Czy obecnie rekomenduje Pan/Pani metodę chirurgicznego leczenia otyłości (CHLO)?
3. Jak Pan/Pani ocenia swoją aktualną więdzę na temat chirurgicznego leczenia otyłości (CHLO) w kontekście pomocy pacjentom w procesie odchudzania?
4. Jak ocenia Pan/Pani dostępność do chirurgicznego leczenia otyłości w Pana/Pani województwie?
5. Jakie są Pana/Pani oczekiwania dotyczące szkoleń na temat CHLO? (można zaznaczyć więcej, niż jedną odpowiedź)
6. Czy jest Pan/Pani zainteresowany/a udziałem w szkoleniach w zakresie zabiegów CHLO?