O kongresie


ORGANIZATOR kongresu

Organizatorem 2. Wirtualnego Kongresu Medycyny Rodzinnej jest STOWARZYSZENIE KOLEGIUM LEKARZY RODZINNYCH W POLSCE.

Misją Stowarzyszenia Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, profesjonalnego i naukowego towarzystwa lekarzy rodzinnych, jest konsekwentne działanie na rzecz budowy i  rozwoju systemu ochrony zdrowia wysokiej jakości, służącego zdrowiu, godności i dobremu samopoczuciu wszystkich ludzi. 

Kolegium wypełnia swoją misję rozwijając i reprezentując specjalność, jaką jest medycyna rodzinna; pielęgnując wysokie standardy kształcenia lekarzy rodzinnych na wszystkich etapach edukacji medycznej; wspierając rozwój badań naukowych w medycynie rodzinnej; rozpowszechniając wiedzę o medycynie rodzinnejw społeczeństwie, a także służąc wsparciem swoim członkom w rozwoju zawodowym,  naukowym oraz w wykonywaniu praktyki lekarza rodzinnego.

Poprzez swoje działania Kolegium chce doprowadzić do sytuacji, w której każdy obywatel i jego rodzina znajdować się będą pod opieką kompetentnego lekarza rodzinnego.
Aktualnym prezesem Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce jest dr hab. n. med. Tomasz Tomasik, prof. UJ.


 

Rejestracja »