O kongresie

 

Dla wszystkich, którzy wykupili pakiet premium materiały będą dostępne na stronie kongresu po 25 czerwca 2021 roku.

Osoby, które nie mogły uczestniczyć w kongresie "na żywo" a chciałyby uzyskać dostęp do materiałów zachęcamy do zakupu pakietu premium.

CO WIEMY


Wiemy jak stworzyć największą w sieci przestrzeń dedykowaną podstawowej opiece zdrowotnej. Chcemy, aby lekarze rodzinni otrzymali dostęp do szerokiej wiedzy medycznej oraz mieli możliwość zapoznania się z najnowszymi badaniami naukowymi przedstawionymi przez najlepszych specjalistów.

 


JAK CHCEMY


Wirtualny Kongres Medycyny Rodzinnej jest przeniesieniem jego tradycyjnej formy do świata wirtualnego. Chcemy zaoferować uczestnikom 4 dni wypełnione tematycznymi sesjami naukowymi, a w przerwach zaoferować rozmowy z ekspertami i niekwestionowanymi autorytetami w swojej dziedzinie.

 

A wszystko to w formie live!

 


DLACZEGO CHCEMYChcemy umożliwić lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej dostęp do wiedzy medycznej i najnowszych badań naukowych. Lekarze rodzinni mają pod swoją opieką większość polskich pacjentów, co skłania ich do ciągłego doskonalenia swojego warsztatu i podnoszenia własnych kwalifikacji.

 

Wirtualny Kongres Medycyny Rodzinnej ma stworzyć możliwość uczestnictwa w wydarzeniu oferując program naukowy szyty na miarę potrzeb POZ.

 


ORGANIZATOR kongresu


Organizatorem 2. Wirtualnego Kongresu Medycyny Rodzinnej jest STOWARZYSZENIE KOLEGIUM LEKARZY RODZINNYCH W POLSCE.
Misją Stowarzyszenia Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, profesjonalnego i naukowego towarzystwa lekarzy rodzinnych, jest konsekwentne działanie na rzecz budowy i  rozwoju systemu ochrony zdrowia wysokiej jakości, służącego zdrowiu, godności i dobremu samopoczuciu wszystkich ludzi. 
Kolegium wypełnia swoją misję rozwijając i reprezentując specjalność, jaką jest medycyna rodzinna; pielęgnując wysokie standardy kształcenia lekarzy rodzinnych na wszystkich etapach edukacji medycznej; wspierając rozwój badań naukowych w medycynie rodzinnej; rozpowszechniając wiedzę o medycynie rodzinnejw społeczeństwie, a także służąc wsparciem swoim członkom w rozwoju zawodowym,  naukowym oraz w wykonywaniu praktyki lekarza rodzinnego.
Poprzez swoje działania Kolegium chce doprowadzić do sytuacji, w której każdy obywatel i jego rodzina znajdować się będą pod opieką kompetentnego lekarza rodzinnego.

 

Aktualnym prezesem Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce jest dr hab. n. med. Tomasz Tomasik, prof. UJ.

CERTYFIKAT Infarmy 


2. Wirtualny Kongres Medycyny Rodzinnej spełnia kryteria INFARMY


 

Rejestracja »